Tamy przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które zaczynane jest dla urządzeń oraz sposobów ochronnych bądź ich fragmentów i ilości.

Flexa Plus NewFlexa Plus New. Лекарство за заболявания на ставите

W kontraktu ze całymi dysproporcjami w kierunku bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa dały na dużo przyjemniejszy i mocniejszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są dane do służbie w niniejszych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych informacjach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w dziale ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które poświęcone są do akcji w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w terenie ochrony oraz bezpieczeństwa gości na znaczeniach, na jakich może przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde dania EX, winnym stanowić ściśle oznakowane i przejść szereg testów, jakie uważają na końcu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza dostała w 2003 roku, ściśle wyznaczają i uściślają zasady pracy oraz znaczenia tego gatunku urządzeń. Więcej na temat Atex znajdziesz tutaj.