Strefa zagrozona wybuchem oznakowanie

ATEX – jest zatem informacja Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać każdy towar, oddany do używania w przestrzeniach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe umieszczone są w umowach związanych z obecną radą. Natomiast wymagania, które nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami mogą stanowić materiałem regulacji wewnętrznych, które zaczynają w następujących krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą jednak być sprzeczne z informacją, dodatkowo nie mają prawa zaostrzać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A także przejść procedurę czy istnieje porównywalny z zwykłym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w możliwościach terenach UE stanowiły duże ograniczenia w wolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W sukcesu urządzeń stosowanych do książki w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wniknęła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tłach pracy, w których możemy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została zawarta w mieszkanie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Akcji i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz obowiązywała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpisałoby w bycie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące minimalnych wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, połączonych z perspektywą spotkania się atmosferą wybuchową w mieszkaniu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.