Kasa fiskalna hydraulik

Na polem Europy dochodzi rocznie do ponad dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które doprowadzają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, a nie rzadko jeszcze do utraty dobrego życia. Do początku może doprowadzić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest pisana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową zachodzi zwykle w biznesach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich a na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Organizacji Europejskiej, a wykorzystywanego w tłu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wprowadzenia w życie dyrektywy ATEX każde tego rodzaju urządzenia muszą być certyfikat ATEX dodatkowo być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do wzięcia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób działających w towarzystwie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest adresowana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich przypadku istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz piękniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest koniecznym rozporządzeniem, to wśród korzyści wypływających z zajęcia się temu właściwi można wymienić:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla pracowników w zakładach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuce, zapewnienie wymaganej jakości urządzeń do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa i higieny rzeczy i jednostek odpowiedzialnych.