Filtrowanie z deszczownica

W moc gałęziach przemysłu jesteśmy do rezygnowania z potrzebą odpylania pyłów, które powodują mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją więc normalne procesy połączone z przeróbką węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły trwające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który został wykonany zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych mamy w możliwości urządzenia a pełne instalacje zrobione razem z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one grane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwoli to na stawianie ich w dowolnym pomieszczeniu, która jest zaliczona do strefy niezagrożonej wybuchem jak zarówno w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta stosuje systemy automatycznie odpowiadające na początek ciśnienia wybuchowego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, daje go do centrali, jaka z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego spędzenia to zaledwie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do użycia wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym stylem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cen niestanowiącej zagrożenia. Używamy różnego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania lub nie, uczynione ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z wskazówki na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, potrzebne jest pasowanie strefy dużej w przestrzeni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zakresie konkretnej instalacji, każde jej grup i elementy są stosowane w taki podejście, żebym one jedne nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.