Elementy podsystemu militarnego bezpieczenstwa narodowego

Uruchomiona maszyna stwarza niebezpieczeństwo dla służącego ją doceniaj siedzącego przy niej mieszkańca. Spośród ostatniego powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły a układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z dalekim pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i formy technologicznych, producenci maszyn i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę partię jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny pozycji w rozmiarze użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić zaopatrzona w co najmniej jedno akcesorium do przechowywania awaryjnego, które zapewni wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa bądź mu zapobiegnie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie tworzył nacisku na czas zatrzymania a nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i ciągach technologicznych, wyłączniki krańcowe z funkcją bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i wytrzymałość na trudne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w otwartym i prostym zajęciu (w pokrywach włazów czy w drzwiach), być oznakowany w środek rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zatrzymanie maszyny mogło zajść w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny przechodzi na planie zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku również zapobieganie uszkodzeniom maszyny, kiedy jej istnienie jest nieprawidłowe.