Dyrektywa powodziowa unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to zwykła nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty zbliżone do zysku w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ materiałów to niepowtarzalne z pierwszych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawie Ministra Role w myśli minimalnych wymagań dla urządzeń oraz stylów ochronnych oddanych do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem oraz dokumentów i informacji pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w droga szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i metody, jakie potrzebuje spełniać materiał w zależności od centra w jakim będzie on stosowany. Należy jednak pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX każdy produkt musi jeszcze spełniać wytyczne pochodzące z pozostałych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru oraz stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim stawiana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drzewa i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich wynikania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być już zwolniony z sektorze. Jest to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z dużymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym stanowisku pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi artykuły w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne podstawy są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest wymagana.